Design Thinking for innovative business workshop

มาร่วมเรียนรู้การเปลี่ยนมุมคิด พลิกธุรกิจใหม่ด้วยแนวคิดเชิงนวัตกรรม สู่การสร้างสรรค์แผนธุรกิจแนวใหม่เพื่อต่อยอดไอเดียสุดล้ำ

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคุณเอง ด้วย Innovative Business Model Canvas

ในรูปแบบการเวิร์คช้อปสุดเข้มข้น กับ 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการคิดเชิงสร้างสรรค์และกลยุทธ์การตลาด

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 16.00 .

ห้องประชุมสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ชั้น 31 ปัญจธานีทาวเวอร์

ค่าใช้จ่ายสำหรับ 2 วัน เพียงท่านละ 4,200 บาท

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าที่จอดรถ ของว่าง และอาหารกลางวันแล้ว)

พิเศษ ! สำหรับ อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา และสมาชิก SHARE / TGMA

ลดทันที 10% เหลือเพียง 3,780 บาท

ส่งใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

คุณวันวิสาข์ โทร. 02681-2559 ต่อ 205 แฟกส์ 02-681-2221

อีเมล์ wanwisa@share-apparel.org

design thining poster 1

design thining poster 2

 

 

 

 Our Family                                                                                                                 


       


Alliance