ถ้าคุณอยู่ในธุรกิจแฟชั่นและกำลังเผชิญปัญหาด้านการตลาดและการขาย

คุณต้องการ “เครื่องมือ” ช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

งานนี้ คุณจะได้เรียนรู้การบริษัทจัดการเครื่องมือด้านการตลาดและการขาย

ในอุตสาหกรรมแฟชั่นแบบพร้อมใช้ ทำเองเป็นทันทีหลังเรียนจบ

แผนกลยุทธ์การตลาด

เรียนรู้การพัฒนาแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบ พร้อมวางแผนการตลาดที่สอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมรับเครื่องมือสำเร็จรูปที่จะช่วยให้การทำงานเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น

บริหารจัดการค้าปลีก

สร้างแผนธุรกิจเพื่อการค้าปลีกโดยเฉพาะ โดยใช้เครื่องมือในการจัดการแบบสำเร็จรูป

เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคพร้อมเทคนิคการบริหารจัดการสินค้าเพื่อสร้างยอดขายแบบทวีคูณ

เหมาะสำหรับ

อุตสาหกรรมแฟชั่นที่ต้องมีการบริหารจัดการแบรนด์สินค้า

ระดับเจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายขาย เป็นต้น

พบกัน

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ชั้น 31 ปัญจธานีทาวเวอร์

ค่าใช้จ่าย

ท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หรือ 6,200 บาท/บริษัท (ไม่เกิน 3 ท่าน และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

เอกสารดาวน์โหลด : ใบตอบรับ

สนใจสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (SHARE)

คุณนลิน, คุณฐิชารัศม์, คุณวันวิสาข์ โทร. 02-681-2559 ต่อ 204, 201, 205

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., thicharat@share-apparel.org, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Brochure Mkt Sale class2

 

 

 

 Our Family                                                                                                                 


       


Alliance