SHARE มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

Design Thinking for innovative business workshop
มาร่วมเรียนรู้การเปลี่ยนมุมคิด พลิกธุรกิจใหม่ด้วยแนวคิดเชิงนวัตกรรม สู่การสร้างสรรค์แผนธุรกิจแนวใหม่เพื่อต่อยอดไอเดียสุดล้ำ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคุณเอง ด้วย Innovative Business Model Canvas
Executive Inspiration จุดประกายไอเดีย...แก้ปัญหาระบบการจัดการ PC
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม (FREE)
Human Resource Development Roadmap
Human Resource Development Service

Project

activity

DFAP2

Product

 

 

 

 Our Family                                                                                                                 


       


Alliance